مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

مقدمه ای بر مدل های رفتاری نرم افزار یودک

یک محیط ناپیوسته متشکل از درزه ها و سایر ناپیوستگی هایی می باشد که در رفتار محیط اثر گذار می باشند. به صورت کلی در مدلسازی یک محیط ناپیوسته به دو موضوع باید توجه شود:

  • مدلسازی سطوح تماس یا ناپیوستگی ها
  • مدلسازی بلوک های صلب و جامد

تا کنون برنامه های محاسباتی متعددی بر اساس روش المان محدود، تفاضلات محدود لاگرانژی و … به منظور مدلسازی محیط های پیوسته سنگی و خاکی ارائه شده است. با این وجود مدلسازی درزه ها در این بسته های محاسباتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در برخی از این برنامه ها امکان مدلسازی صفحات تماسی (interface) به طریقی فراهم شده است اما این کد ها دارای مشکلات زیر بوده اند:

  • عدم امکان مدلسازی در حالت تقاطع سطوح تماس
  • عدم تشخیص خودکار سطوح تماس
  • محدود بودن این سطوح به حرکات برشی و چرخشی اندک

در فایل حاضر پاورپوینت مقدمه ای بر مدل های رفتاری نرم افزار یودک ارائه می گردد.

 

نمونه ای از اسلاید ها

مقدمه ای بر مدل های رفتاری نرم افزار یودک 

 

 

 یودک