مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 3 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

روش سوات 

محققان الگوهاي متفاوتي را براي شناسايي همه ي عوامل (چه موثر و چه غير موثر) بر فعاليت هاي يك محيط،سازمان يا سيستم ارائه نموده اند. بيشتر این الگوها را با عناوين تجزيه و تحليل قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهديد ها يا سوات به كار برده اند. يك سيستم همواره تحت تاثير يك سري عوامل درون سيستمي و برون سيستمي مي باشد كه در اين ميان برنامه ريزي بلند مدت يا استراتژيك يك سيستم متاثر از فرايند تعامل آن عوامل دروني با محيط بيروني است. بنابراين پيش بيني وضعيت آينده نقشي اساسي در فرايند موفقيت سيستم دارد. فرايند شناسايي بررسي و ارزيابي متغير هاي موثر و بالقوه داخلي و محيطي را تجزيه و تحليل SWOT گويند.  در این فایل پاورپوینت روش سوات (SWOT) ارائه می گردد.

 

فهرست مطالب پاورپوینت روش سوات (SWOT)

 1. تعریف و مفاهیم
 2. شناخت و تحليل محيط داخلي / خارجي :
 3. الف) عوامل بيروني
 4. فرصت ها : O
 5. تهديد ها: T
 6. ب)عوامل دروني
 7. قوت ها: S
 8.  ضعف ها W
 9. استراتژي هاي SO یا ناحیه ی یک
 10. استراتژي هاي ST یا ناحیه ی دو:
 11. استراتژي هاي WOیا ناحیه ی سه:
 12. استراتژي هاي WTیا ناحیه ی چهار:
 13. جدول بهبود استراتژی سوات

 

نمونه ای از اسلایدها

پاورپوینت روش سوات پاورپوینت روش سوات پاورپوینت روش سوات پاورپوینت روش swot