مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 11 آذر 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

نرم افزار آماری بسیار کم حجم ومعروف که علاوه بر امکان تحلیل های دوبعدی آمار فضایی نیز به آن اضافه شده

امکان تحلیل های pca.pcrو...با یک کلیک و  کمتر از پنج مگ