مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
جمعه 11 اسفند 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

نظریه های مرمت شهری (کامیلو بویتو)

تیترها

بیوگرافی کامیلو بوییتو، آثار مرمت شده بوییتو، تئوری ها، اصول مبتنی بر تئوری ها، دستور العمل های مرمت، هدف و روش مداخله، جمع بندی