کاربر گرامی بعد از خرید از آدرس https://geodatas.ir/panel/buyed نیز می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید.

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 24 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

سنجش هویت و تعلق محله ای

امروزه هویت بخشی محله­ اي به عنوان مقدمه موضوع تقسیمات کالبدي شهر و چگونگی ابعاد و سلسله‌مراتب آن امروزه به ضرورتی عمده در مباحث برنامه­ ریزي شهري تبدیل شده است. از طرفی مفهوم محله در برنامه­ ریزي و طراحی شهري از آن روي جایگاهی ویژه می‌یابد که با هویت­ بخشی به آن می‌توان حس تعلق به مکان و به نوعی حس جا و هویت شهروندان را تقویت نمود. به طور کلی یک مکان جغرافیایی علاوه بر بعد مادي، از بعد غیرمادي نیز برخوردار بوده و احساساتی در ساکنان خود ایجاد می‌کند. به واسطه این احساسات، نوعی تعلق به مکان در افراد ایجاد شده که منجر به شکل‌گیری هویت مکانی می‌شود که همگام با برنامه ­ریزي پست‌مدرن عمدتاً در سطح محله ­هاي شهري مطرح است. و در این زمینه جغرافیا با یک نگرش کل­ نگر و نظام­مند، بازیابی و حفظ هویت را از طریق توجه به مجموعه­اي از واقعیات مکانی- فضایی جستجو می­کند. در واقع از این دیدگاه هویت، زمانی وجه واقعی به خود می­گیرد که تمامی عناصر کالبدي در ارتباط با هم یک فضاي کارکردي خاص بیافرینند که از برهم‌کنش این مجموعه هویت در فضا شکل می­گیرد. در فایل حاضر پرسشنامه سنجش هویت و تعلق محله ای در 44 سوال ارائه می گردد.

 

نمونه ای از سوال ها

پرسشنامه سنجش هویت و تعلق محله ای