کاربر گرامی بعد از خرید از آدرس https://geodatas.ir/panel/buyed نیز می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید.

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 24 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

آموزش GIS مقدماتی

GIS سیستمی است که باعث سرعت بخشیدن به پردازش داده ها و اطلاعات جغرافیایی شده و به کمک آن می توان آنالیز، تغییر، ضبط و مشاهدة اطلاعات را انجام داد. GIS مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارها، داده ها، متخصصین و مدلها جهت اخذ، ذخیره سازی، بازیابی، پردازش و نمایش داده های مرجع شده مکانی جهت تصمیم گیری برای حل یک مشکل میباشد. در فایل حاضر پاورپوینت آموزش مقدماتی GIS ارائه می گردد. در فایل حاضر پاورپوینت آموزش GIS مقدماتی در 113 اسلاید ارائه می گردد.

استفاده از این سیستم روز به روز در حال گسترش بوده و لازم است که این فناوری درکشور ما نیز در همة زمینه های مرتبط بخصوص منابع طبیعی و جنگل رشد مناسب داشته باشد.

 

فهرست مطالب پاورپوینت آموزش GIS مقدماتی

 • فهرست مطالب
 • GIS چیست؟
 • What is GIS ?
 • ویژگیهای یک سیستم اطلاعات جغرافیایی:
 • توانایی های سیستم جغرافیایی چیست؟
 • قابلیت های GIS
 • برخی کاربردهای GIS
 • محاسن و معایب GIS
 • در فرایند برنامه‌ریزی GIS
 • وظایف اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • زیرسیستم های GIS
 • منابع تولید کننده اطلاعات مورد نیاز یک سیستم GIS :
 • ورود یا ثبت داده ها
 • GIS Components - Hardware
 • دیجیتایزر
 • مراحل رقومی سازی از طریق دیجیتایزر
 • سیستم مختصات
 • انواع سیستم مختصات
 • Global Cartesian Coordinates (x,y,z)
 • Geographic Coordinates (f, l, z)
 • شکل زمین
 • Ellipse
 • Ellipsoid or Spheroid
  Rotate an ellipse around an axis
 • Definition of Longitude, l
 • Latitude and Longitude on a Sphere
 • Representations of the Earth
 • Geoid and Ellipsoid
 • Earth to Globe to Map
 • پروژکسیون
 • Geographic and Projected Coordinates
 • انواع پروژکسیون
 • Conic Projections
  (Albers, Lambert)
 • Cylindrical Projections
  (Mercator)
 • Azimuthal
  (Lambert)
 • Developable Surface - Cone
 • Albers Equal Area Conic Projection
 • Lambert Conformal Conic Projection
 • Universal Transverse Mercator Projection
 • Lambert Azimuthal Equal Area Projection
 • Projections – developable surfaces
 • Projected Coordinate System
 • Coordinate Space in 2-D
 • Determine the Coordinates
 • Coordinate Space in 3-D
 • Coordinate System
 • Universal Transverse Mercator
 • Length of Degrees of Longitude
 • Length of Degrees of Latitude
 • Precision of latitude @ Equator
 • دستکاری اطلاعات
 • مدیریت اطلاعات
 • کیفیت داده ها:
 • صحت داده ها
 • Scale
 • Large-scale map
 • Small-scale map
 • Examples of scale, resolution, detection, area
 • کیفیت داده ها
  همسانی و کامل بودن
 • کیفیت داده ها
  اعتبار و تناسب
 • اطلاعات در باره داده ها meta data
 • انواع داده
 • داده هایی که در یک محیط GIS وارد شوند:
 • انواع داده‌های توصیفی
 • ساختار و نمایش داده های مکانی در GIS :
 • ساختار و نمایش داده ها در GIS :
 • مدل کردن جهان واقعی در دو فرمت برداری و رستری
 • Raster and Vector Data
 • نمونه هایی ازلایه های موضوعی جنگل
 • تقسیم بندی پدیده ها از نظر ساختار پیشنهادی
 • منابع خطا در GIS
 • مدیریت داده
 • مزایای پایگاه داده مکانی
 • مزایای بهره گیری از فن آوری GeoDatabase
 • مواردی که در ایجاد پایگاه داده می بایست مورد توجه قرارگیرد
 • مشکلات آماده سازی اطلاعات مکانی جهت ورود به پایگاه داده
 • ورود اطلاعات به پایگاه داده
  و بهره گیری از نرم افزار ArcGisجهت اتصال به پایگاه داده
 • توابع تحلیلی GIS
  تجزیه و تحلیل
 • نگهداری و تجزیه و تحلیل داده های فضایی
 • نگهداری و تجزیه و تحلیل داده های توصیفی
 • پرسش و پاسخ و تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • آنالیز داده های فضایی و توصیفی با یکدیگر
 • آنالیزهای فضایی
 • تجزیه وتحلیل همپوشانی اطلاعات (Overlay)
 • overlay
  همپوشانی
 • فرمت های خروجی
 • مهمترین تحلیلهای GIS
 • خروجی داده ها
 • ترکیب روشهای مختلف نمایش
 • مراحل اجرای یک پروژه GIS
 • توابع توپوگرافی
 • (DEM) تهیه نقشه های رقومی ارتفاعی حوضه
 • نمایش حوضة آبریز با استفاده از ARCVIEW
 • نمایش سه بعدی پدیده ها
 • اهداف مدیریت پایگاه اطلاعات جغرافیایی
 • تلفیق لایه های موضوعی در سامانه های اطلاعات جغرافیایی
 • مدیریت بحران
 • تجزیه و تحلیل مدل های زیست محیطی با بهره گیری از قابلیت های GIS
 • تجزیه و تحلیل مدل های زیست محیطی با بهره گیری از قابلیت های GIS
 • نمونه دیگر تحلیل سه بعدی
 • تهیه نقشه
 • کاربردهای Arc Catalog – Arc Map
 •  

نمونه ای از اسلایدها

آموزش GIS مقدماتی آموزش GIS مقدماتی آموزش GIS مقدماتی آموزش GIS مقدماتی آموزش GIS مقدماتی آموزش GIS مقدماتی